Hoppa till huvudinnehållet!

Barn gillar inte bara lek, färg och form, utan även att andas frisk luft

Allt fler barn får astma och allergier. Förekomsten har fortsatt att öka sedan mitten av 1900-talet. Numera är astma den vanligaste kroniska sjukdomen och påverkar över 150 000 barn och ungdomar under 18 år. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats för såväl barn som vuxna. Här vistas fler personer per ytenhet än i många andra inomhusmiljöer. En god inomhusmiljö med acceptabel ventilation borde således vara en självklarhet, eftersom det är en grundförutsättning för inlärning, kreativitet, koncentrations- och minnesförmåga. Dessvärre är låg luftomsättning och bristande underhåll vanligt förekommande. Det leder ofta till att högre halter av luftföroreningar och mer luftvägsbesvär hos de som vistas i lokalerna.

Ansvaret för att komma till rätta med problemen delas av flera parter såsom politiker, arbetsgivare och fastighetsägare. Men även byggherrar, entreprenörer och projektörer. Många känner dock pressen på att uppfylla alla regler och miljökrav. Också vi på Svante Lundbäck tar frågan på största allvar och ser med glädje att allt fler väljer att projektera för, och installera, textilkanaler istället för de traditionella och tunga plåtkanalerna som använts av ren rutin under allt för många år. Att jobba med textilkanaler innebär många fördelar.

Textilkanaler

  • kan skräddarsys och färgläggas exakt efter behov, helt utifrån typ av lokal samt användningsområde. Skulle inte förskolebarnen gilla att skratta till gröna krokodiler och höströda äpplen?
  • är lätta att ta ned och rengöra. Hygienaspekten är viktig då du alltid kan erbjuda en fräsch luftkvalitet.
  • är lätta att transportera. Den låga vikten leder i sig till en kostnadseffektivitet samt lägre miljöbelastning.
  • går snabbt att installera och ger en jämn dragfri luftfördelning.

Följ Svante Lundbäck AB på LinkedIn!