Hoppa till huvudinnehållet!

Material

GreenWeave och MultiWeave (genomsläppliga material)

Våra genomsläppliga textiler är specialframställda material tillverkade i KE Fibertecs väveri. Egen produktion av textilväven är något KE är ensam om bland världens leverantörer av textilkanaler och textildon. Vi kan stolt säga att vi levererar en produkt av högsta möjliga kvalité där vi har kontroll på materialen luftgenomsläpplighet, färgbeständighet, krympning och inte minst dammhållningskapacitet (DHC -Dust Holding Capacity), vilket är av högsta betydelse för underhållsintervallet.

GreenWeave är också certifierat enligt Cradle to Cradle och möter därmed de helt nödvändiga kraven på framtidens samhällsbyggnation. Certifieringen är en garant för ansvar och hållbarhet hela vägen från ritbordet till färdig produkt och tillbaka – till förbrukad och återbrukad produkt. Det tycker vi känns bra!

MultiWeave är en planare väv som tillverkas av samma tråd som GreenWeave. Materialet är godkänt för rensrumsklass 4 och lämpar sig därför till rena miljöer som t.ex. labb eller produktionslokaler med krav på mycket ren luft.    

Genom KE Fibertecs ständigt pågående arbete med att minska avtrycken på vår miljö ges ytterligare värde till installationer med textilkanaler och textildon från oss. Målsättningen är att verksamheten ska vara CO2-neutral senast år 2030.  

GreenWeave

 • Används i alla våra system från lågimpuls till dyskanaler och dysdon
 • Finns i sju olika materialtätheter
 • Finns i sju lagerförda färger
 • Cradle to Cradle-certifierat material
 • Brandklass B-S1-d0 uppfyller brandkrav enligt SIS 65 00 82

MultiWeave

 • Används i alla våra system från lågimpuls till dyskanaler och dysdon
 • Finns I fem olika materialtätheter
 • Finns i tio lagerförda färger
 • Renrumsklass 4 ISO-14644-1
 • Uppfyller brandkrav enligt SIS 65 00 82

ZeroWeave (tätt material)

ZeroWeave är en polyesterväv belagd med polyuretan. Beläggningen sluter materialet och ger en tät, slät och avtorkningsbar yta. Ofta hör vi uttrycket ”underhållsfria textilkanaler”, och då är det ZeroWeave som efterfrågas.
Textilkanaler i ZeroWeave tillverkas med dysor eller hålperforering. Eftersom materialet i sig är tätt kommer all luft tillföras med hög hastighet den vägen. Därför används det oftast till höga lokaler typ sporthallar, industrihallar, mässhallar med mera. Detta för att trycka ner både uppvärmd och kyld luft från hög höjd.

ZeroWeave

 • Används till dyskanaler och dysdon samt perforerade kanaler
 • Finns I tre lagerförda färger
 • Brandklass B-S1-d0 uppfyller brandkrav enligt SIS 65 00 82