Hoppa till huvudinnehållet!

Textilpaneler

Textilpaneler

Textilpaneler är en snygg ventilationslösning för bättre inomhusklimat i lokaler med undertak som är släta. Våra textilpaneler har många fördelar, bl a så fördelar de luften jämnt så att det blir en dragfri miljö. Frisk luft och jämnare fördelning av luften. De finns i flera färger och kan enkelt bli en snygg design i ett rum istället för en ful detalj.

Effektiv luftfördelning i skolor, kontor och andra komfortmiljöer

Våra textilpaneler är utvecklade till att tillföra frisk luft i rum med släta undertak. Luften fördelas jämt över textilytan vilket skapar ett behagligt och hälsosamt inneklimat utan problem med drag. Materialet kan även beställas med perforering för snabb och effektiv omblandning av rumsluft.

Panelerna, 1200×600 eller 600×600 mm, placeras direkt i undertaksprofilerna och installeras var för sig eller genom
seriekoppling av upp till fyra enheter. Anslutning mot spiro görs enkelt med fjädrande snabbkoppling. Ett stort urval av färger ger dessutom nya möjligheter till spännande design åt undertaket.

Kontakta oss

 

Fördelar med textilpaneler

Det finns många fördelar med textilpaneler, framförallt är det en snygg ventilationslösning. Men de ger också:

 • dragfri luftfördelning
 • lågt tryckfall (uppfyller BR 2020-
  kraven)
 • låg ljudnivå (min <20 dB(A))
 • enkel installation och underhåll
 • låg vikt
 • flexibel lösning till lågt hängande
  undertak
 • verktyg behövs ej vid installation
 • nya spännande designmöjligheter