Hoppa till huvudinnehållet!

Installationsmiljöer

Installationsmiljöer

Idén att distribuera luft med textilkanaler har sitt ursprung inom livsmedelsindustrin. Dragproblem hos de anställda p.g.a. att lokalerna hela tiden måste tillföras stora mängder kyld luft fick någon att tänka till: Om man kunde tillföra luften kontrollerat över en genomsläpplig textilyta så blir utgångshastigheterna lägre ju större ytan är, och därmed ökas komforten i rummet. Produkten hade sett dagens ljus.

Succesiv materialutveckling tillsammans med införandet av underhållsfria dyskanaler har genom åren öppnat upp nya möjligheter. Idag levererar vi textilkanalslösningar till alla tänkbara miljöer, ex. industri, verkstäder, skolor, daghem, kontor, idrotts- och utställningshallar, evenemangstält etc. En bra arbetsmiljö är något alla borde få tycker vi.