Hoppa till huvudinnehållet!

Bättre översyn av inomhusluften – ett måste för piggare skolbarn

Kategori: Nyheter

Sveriges största arbetsplats heter Skolan. Nu har just den första vårterminen av ett nytt decennium börjat men trots att vi skriver 2020 och har kommit långt på många områden får Sveriges kommuner en rejäl bakläxa när det gäller något så viktigt som ventilation. I skolan tillbringar både barn och vuxna en stor del av sin tid varje vecka. Barnen vistas dessutom ofta i skolans lokaler från tidig morgon till kväll, då många även går på fritids i samma byggnad. För att barn och ungdomar ska kunna tillgodogöra sig kunskap – från det första spännande mötet med bokstäver och siffror till utmaningarna med högstadiets matematik – är förutsättningen en bra arbetsmiljö med frisk och syrerik luft. Dålig ventilation försämrar såväl förmågan att hålla fokus som minne och ork för både barn och vuxna.

Tre av tio följer lagen

Enligt lag ska varje fastighetsägare utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och kommunerna är ansvariga för att se till att den genomförs. I regel ska denna kontroll genomföras var tredje eller var sjätte år. I skolbyggnader gäller var tredje år. Men enligt rapporten ”I klassrummet står luften still” från branschorganisationen Svensk Ventilation följer endast tre av tio kommuner lagen, detta trots att många skolbyggnader ägs direkt av kommunerna. Hälften av kommunerna anser själva att de behöver förbättra tillsynen och mer än 25 procent av skolorna i var fjärde kommun har fått anmärkning eller ej godkänt vid den senaste kontrollen. På toppen av det saknar en femtedel av kommunerna rutiner för uppföljning. Detta är naturligtvis inte acceptabelt.
  

Vikten av god luftkvalitet

Risken för ökad förekomst av astma och allergier är större om man vistas i miljöer med dålig luft. Forskningen har även konstaterat att dålig inomhusluft kan leda till sämre studieresultat. Vem som helst som suttit i en föreläsningssal eller ett klassrum med kvalmig, dålig luft känner igen symtomen på lätt syrebrist – med huvudvärk och trötthet som följd. Det är då lätt att förstå att barns arbetsmiljö i skolan är extremt viktig för deras mående. Barn och unga är dessutom särskilt känsliga för dålig och syrefattig luft.
  

Enkla åtgärder – Stora vinster

Dålig rengöring av ventilationen, gammal ventilationsutrustning och för trånga lokaler är några anledningar till denna problematik – som dessutom ofta är relativt enkel att åtgärda. Tyvärr är detta inte tillräckligt högt prioriterat i många kommuner, trots att det ligger på deras ansvar att säkerställa barns och ungas bästa. Kommunerna ska också se till att agera utifrån ett miljömässigt hållbart perspektiv. Rätt ventilation i skolorna förbättrar inte bara elever och skolpersonals hälsa utan kan även ge vinster i form av en betydligt lägre energiförbrukning. Att vara noggranna med kontroll och åtgärder av skolors inomhusklimat kan således inte vara annat än en win-win situation för landets kommuner.

Textilkanaler och textildon
Enkelt – Effektivt – Lättskött

Kommunerna kommer att tvingas inse detta problem och agera i enlighet med sitt ansvar. Vi som arbetar med ventilation ser ofta hur föråldrad ventilation och bristande underhåll bidrar till en inomhusmiljö som är under all kritik för de som ska vistas i lokalerna. Vi på Svante Lundbäck är glada att kunna erbjuda våra miljövänliga och lättskötta textilkanaler. Med dessa får du en snygg och effektiv lösning med många fördelar.
Textilkanaler: 

  • Kan skräddarsys och färgläggas efter behov och önskemål
  • Kan lätt plockas ner för rengöring
  • Installeras snabbt
  • Ger dragfritt inneklimat med mycket jämn luftfördelning

Textilkanaler till klassrumsventilation levererar vi i vårt unika GreenWeave-material – ett material som är 100% nedbrytbart och helt utan kemiska tillsatser. GreenWeave är certifierat enligt Cradle to Cradle och möter framtidens nödvändiga krav på hållbar samhällsbyggnation.
  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!