Hoppa till huvudinnehållet!

Sporthallar, idrottshallar, gym

Textila ventilationskanaler för ventilation, uppvärmning och kylning där förmågan att pressa ner varm luft från hög höjd och/eller skapa en jämn luftfördelning ger en optimal miljö för idrottsaktiviteter. Läs mer om hur vi använt dessa ventilationssystem i tidigare projekt.