Hoppa till huvudinnehållet!
Inomhusmiljö

Har du hälsobesvär som uppkommit av inomhusmiljön?

Kategori: Nyheter

Forskning, som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms Läns Landsting sammanställt, säger att huvudorsaken till inomhusmiljöproblemen är bristfällig luftkvalitet till följd av mikrobiell tillväxt, kemiska emissioner, verksamhet och/eller förorenad intagsluft.

Vad kan man göra för att motverka de hälsobesvär som uppkommer av en dålig inomhusmiljö? Vi på Svante Lundbäck har ett svar på den frågan. Genom att montera våra textildon skapas en jämnare temperatur, renare och friskare luft samt en behagligare lufttillförsel. Detta kommer att påverka människorna som vistas i lokalen positivt. De kommer att må bättre, känna sig piggare, vissa kommer slippa huvudvärk och allergiska besvär. Alla kommer att kunna prestera bättre jämfört med innan.

Vanliga symptom vid inomhusproblem

Några av de vanligaste problemen som kan uppkomma vid inomhusproblem är följande:

Slemhinne- och luftvägssymptom
Torra, kliande, irriterande ögon, näsirritation, nästäppa/snuva, nysningar, harklingar, torrhetskänsla i svalget, heshet, hosta, tung andning, återkommande luftvägsinfektioner.

Hudsymptom
Hudrodnad i ansiktet, torr irriterad hud över ansikte, hårbotten och öron. Känsla av hetta och klåda. Svullna ögonlock.

Allmänsymptom
Trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter och huvudvärk.

Komfortproblem
Kopplade till upplevelse av obehaglig lukt, torr eller dålig luft, instängt eller dragigt, för hög eller för låg temperatur.Bra inomhusmiljö = Bra hälsa
Hur får man ett behagligt inomhusklimat med lagom temperatur och ett bra luftflöde? Vi på Svante Lundbäck har bra lösningar på detta. Vi löser problemet utifrån ditt behov och den lokal det gäller.

Bra inomhusmiljö = Bra hälsa

Hur får man ett behagligt inomhusklimat med lagom temperatur och ett bra luftflöde? Vi på Svante Lundbäck har bra lösningar på detta. Vi löser problemet utifrån ditt behov och den lokal det gäller.

Våra textilkanaler och textildon av olika slag klarar stora friskluftflöden, ger en jämn och rättvis luftfördelning och skapar därför förutsättningar till en hälsosam inomhusmiljö. En bra inomhusmiljö bidrar till bättre hälsa och borde vara en självklarhet för alla att prioritera.

Behöver du vår hjälp?

Titta på ett urval av våra levererade projekt