Hoppa till huvudinnehållet!

Mot en grönare framtid med Cradle to Cradle®

Kategori: Nyheter

Efter en skön sommar startar vi upp igen. Kanske har det varit en annorlunda semester får många , men vi hoppas att alla ändå har haft möjlighet till avkoppling och att ladda om batterierna.
Pandemin påverkar oss alla, vi har t.ex. tvingats ändra våra vanor i vardagen. Den är också en katalysator till större förändringar. Bland annat har vår medvetenhet om behovet av en omställning mot ett mer hållbart samhälle ökat.
I detta första nyhetsbrev inför hösten berättar vi mer om hur vi med våra Cradle to Cradle®-certifierade textilkanaler är redo att möta framtidens hållbarhetskrav samt hur de bidrar till omställningsarbetet mot en cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi innebär ett kretsloppstänkande. Icke förnybara resurser plockas bort och ersätts med produkter, tjänster och affärsmodeller utformade för såväl vår planets som människors och företags välmående. Det traditionella slit- och slängsamhället (linjär ekonomi) omvandlas till en cirkulär ekonomi där ekonomisk tillväxt gynnas av att resurser återcirkuleras så mycket som möjligt – om och om igen.

Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbar utveckling och det kan bland annat. användas som verktyg för att uppnå cirkulär ekonomi. En Cradle to Cradle®-certifierad produkt är redan i utvecklingsstadiet designad med hänsyn till vår framtida miljö. Efter att produkten är förbrukad ska den kunna återcirkuleras både i ett tekniskt och ett biologiskt perspektiv. Cradle to Cradle lägger fokus på att skapa positiva avtryck snarare än att försöka begränsa de negativa. På så vis byggs hållbarhet från grunden.

Med Cradle to Cradle® i Ronneby kommun

Några som har arbetat kontinuerligt och långsiktigt med Cradle to Cradle® är Ronneby kommun. Här satsar man helhjärtat på hållbarhet genom att förhålla sig till hur Cradle to Cradle® är utformat.
”I våra nybyggnationer tar vi alltid fram ett projektspecifikt underlag där vi tittar på vilka parametrar som ingår i Cradle to Cradle®, vad vi kan få med i just det projektet samt vilka områden vi vill fokusera lite extra på, säger Unni Johannesson, byggprojektledare på Ronneby kommun, och fortsätter: ”Genom att följa utvecklingen av olika lösningar och se vad som matchar med Cradle to Cradle kommer varje projekt att bli sitt eget, med just sina specifika lösningar.
Ronneby kommun innehar idag en hel kunskapsbank av erfarenheter att tillgå när ett nytt projekt ska sjösättas. När man så vet vad man vill ska ingå i projektet tas det med i förfrågningsunderlaget för projektet i fråga. ”Vi har även gjort en egen manual för Cradle to Cradle där entreprenörerna som vill lämna anbud kan få mer kunskap om vad detta innebär”, berättar Unni.
När en entreprenör är klar håller man också en utbildning i vad Cradle to Cradle® innebär. Målet är att hålla två sådana utbildningar, en i startskedet och en lite längre fram för att få lite repetition samt ta upp frågor som kommit upp på vägen.

I Ronneby kommun har man sett att kraven för Cradle to Cradle® mycket väl matchar andra certifieringar på marknaden såsom Miljöbyggnad Guld.

Ringar på vattnet

Ronneby kommuns arbete med Cradle to Cradle® har även väckt intresse från andra aktörer inom branschen, så som Energisamverkan i Blekinge, som ser vad Cradle to Cradle® innebär och hur väl detta fungerar. Många ser också att de faktiskt redan jobbar utifrån detta men inte riktigt har ett namn för det. Med ett enhetligt koncept underlättar det även för entreprenörerna på marknaden – vilket i slutänden syns på resultatet. Arbetet med Cradle to Cradle® hos Ronneby kommun har fallit mycket väl ut och bidrar till gedigna, genomtänkta och miljömässigt hållbara lösningar som alla känner sig mycket trygga med.

Cradle to Cradle®-certifierade ventilationslösningar från Svante Lundbäck

Vår samarbetsparter KE Fibertec har alltid aktivt arbetat för en hållbar utveckling och har bland annat utvecklat världens första Cradle to Cradle®-certifierade ventilationskanal. Basen i produkten är vår specialutvecklade textil GreenWeave® som tillverkas i eget väveri. Vi på Svante Lundbäck är både glada och stolta över att kunna erbjuda en produkt som är helt anpassad till omställningen mot en cirkulär ekonomi. Att produkten dessutom bidrar till bra inomhusmiljö genom fördelning av stora mängder frisk luft gör ju inte saken sämre. Hos oss får du hjälp med rådgivning och dimensionering av textilkanaler för luftdistribution till alla tänkbara inomhusmiljöer.