Hoppa till huvudinnehållet!

Produktnyhet -textilpaneler för luftdistribution!

Kategori: Nyheter

FBS

Att skapa bra inneklimat i rum med låg takhöjd är ofta svårt. Framför allt om stora luftflöden ska tillföras. Ännu krångligare blir det om installationer inte får bygga nedanför undertaket.

Under Nordbygg premiärvisar vi textilpaneler för luftdistribution. Panelerna utnyttjar samma teknik som våra traditionella textilkanaler av typen genomsläppligt material. Hela textilytan utnyttjas aktivt för lufttillförseln vilket ger mycket låga inblåsningshastigheter. De kan även fås med perforering för att skapa omblandning i rummet.

Textilpanelerna placeras direkt i undertaksprofilerna och installeras var för sig eller genom seriekoppling av upp till fyra enheter. Panelerna levereras i dimensioner 600×600 eller 1200×600 mm. Anslutning mot spiro görs enkelt med fjädrande snabbkoppling.

Ett stort urval av färger ger dessutom nya möjligheter till spännande design åt undertaket.

Läs mer och hämta produktblad

One panel Three panels