Hoppa till huvudinnehållet!

Sju tips för bra ventilation i simhallar

Kategori: Nyheter

Med modern teknik och ingenjörskonst går det att förutse och lösa de flesta typer av problem med byggnadskonstruktioner. Men när det kommer till kända riskkonstruktioner som exempelvis simallar finns det all anledning att vara extra vaksam.

Simhallar är väldigt komplexa konstruktioner. Fukt och mögel orsakar ofta skador på byggnaden vilket medför stora kostnader för renoveringar. I simhallar är också kloret i vattnet en bidragande orsak till nedbrytning av byggnaden, och det påverkar dessutom människors hälsa negativt. Att vistas i en simhall ska vara förenat med glädje och rörelse, inte med smittspridning och kemikalier, vilket gör det extra viktigt med god hygien och fungerande ventilation.

Sveriges fyra årstider och varierande klimat ställer krav på konstruktion och förvaring av byggmaterial såsom ventilationskanaler. Det kan också handla om tidsbrist, slarv, transportskydd, bristfällig hantering av byggnadsmaterial på arbetsplats, felaktiga lösningar i projektering och väderleksförhållanden. Det är heller inte ovanligt att material används på ett felaktigt sätt i kombination med dåligt tätning, icke fungerande ventilation och eftersatt underhåll. Slutligen. Det absolut viktigaste. Fukt som tränger in i byggnadens konstruktion kan leda till kondens och om det vill sig illa omfattande fuktskador. Vad kan man då göra? Några grundläggande och avgörande tips följer här.

Sju tips för bättre ventilation, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader

  1. Sök information och gör en gedigen analys av byggnadskonstruktionen, dess geografiska placering och tänkt användningsområde. Sök även efter lyckade projekt och läs in dig på dessa ordentligt. Vad fungerade bra? Vad kunde ha gjorts annorlunda? Dra slutsatser av lärdomarna.
  2. Ta kontroll över hela värdekedjan, från beställning av material och tjänster, till transport, förvaring och uppförande. Material ska förvaras enligt tillverkarens rekommendationer.
  3. Se till att det finns en fungerande fuktspärr samt att ventilationen är god i hela byggnaden. Det är helt avgörande för oönskade överraskningar, lägre underhållskostnader och god hälsa.
  4. Undvik glädjekalkyler och titta inte bara på den så ofta kostsamma variabeln pris. Fokusera istället på lokalens ändamål och rummets fysiska förutsättningar.
  5. Se till att ha en bra försäkring. Läs noga igenom avtal och stäm av innehåll så att försäkringen ligger i paritet med investeringen.
  6. Rådgör gärna med flera experter på området. Det är en investering som kan spara dig många sömnlösa nätter och oönskade utgifter.
  7. Tänk på kommande generationer. Investera i hållbara produkter som inte skadar vår miljö.

Fukt och mögel går definitivt att förebygga -bl.a. med bra luftdistribution.

Vi tillhandahåller lösningar för badhus gällande kontrollerad och optimerad luftdistribution via textilkanaler. Dessa kanaler är både mycket smidiga att hantera och distribuera, lätta att installera och underhålla. Kort och gott blir det pengar över till annat. Dessutom rostar de inte…

Kontakta oss så berättar vi mer.