Hoppa till huvudinnehållet!

Svante Lundbäck AB i forskningsprojekt om hur vi löser krisen i landets simhallar

Kategori: Nyheter

Text: Mikael Grawe [ Creative Partner ]

En febril verksamhet pågår hos flera av ägarna till landets alla simhallar. Många av dessa byggdes på 60- och 70-talet och nu börjar tiden ta ut sin rätt. Slitage, fuktskador, rost, mögel och tveksamma eller rent av felaktiga konstruktioner är vanliga problem. Så även dålig ventilation och höga driftkostnader.

En annan tärande faktor är användningen av klor som inte bara påverkar byggnationen utan även alla de badgäster som vistas i lokalerna. Andra som berörs av dessa miljöproblem är simlärare, vaktmästare, lokalvårdare samt badvakter och personal i reception och matservering. Klor är bra eftersom det förhindrar eller i alla fall minimerar mikrobiell tillväxt och smittspridning, men det är långt ifrån miljövänligt. Därför vore det högst önskvärt om användningen av detta ämne kunde minimeras för att på så sätt minska miljöpåverkan.

Det är helt enkelt dags att renovera eller bygga nytt, vilket naturligtvis innebär stora investeringar för ägarna, ofta kommuner. Forskning om utformningen av framtidens simhallar är i full gång. Det pågår ett forskningsprojekt vid namn Neris, vilket drivs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans med Teknikmarknad, Stockholm Miljö och Hälsa, Foamglas, NCC/Anjobygg, Insjöns Konsult, SEEC, Prorink OY, NTNU och Svante Lundbäck AB. Syftet är kort och gott att se vad som kan göras åt ovan nämnda problemområden. Kan vi med ny kunskap och teknik, till en rimlig investering, åtgärda de brister som finns för att på så sätt förlänga livslängden av befintliga simhallar?

Bland annat undersöks möjligheten att, med bibehållen hygien, minimera användningen av klor till förmån för strålning av blått och violett ljus av bestämda våglängder. Några försök har gjorts, och resultaten är positiva så här långt. Men mycket återstår.

– Ett utvecklingsområde som är på frammarsch är hanteringen av luftdistribution i våra simhallar. Problemen med den här typen av anläggningar är att fukten i luften och kloret i vattnet påverkar människor och ståldetaljer i byggnader negativt om hanteringen inte är helt korrekt, säger Tord af Klintberg, forskare och projektledare för Neris på KTH Byggnadsteknik.

Är det då möjligt att påverka och kontrollera dessa parametrar?

– En genomtänkt och kontrollerad utformning av luftrörelserna är en förutsättning för att kunna hantera fukt- och hälsorelaterade problem i våra simhallar, säger Jan Lundbäck på Svante Lundbäck AB. Att möta andra inblandade parter och få ta del av deras respektive problemställningar ökar förståelsen för komplexiteten i att bygga och driva bra simhallar.

– Vi har haft en spännande dialog med Jan Lundbäck på Svante Lundbäck AB om riktad luftdistribution för att skapa en jämn och kontrollerad luftfördelning i hela hallen, säger Tord af Klintberg, forskare och projektledare för Neris på KTH Byggnadsteknik.

Neris omfattar praktiska fältstudier och tester av nya tekniker, samt en välbesökt seminarieverksamhet där inblandade parter har presenterat innovativa lösningar som kan bidra till en mer hållbar utveckling av simhallar.