Hoppa till huvudinnehållet!

Textilkanaler som är godkända för renrum

Kategori: Nyheter

Våra textildon används gärna i renrum och laboratorier bland annat eftersom det ger möjligt att tillföra stora volymer luft dragfritt. Textildonens stora ytor ger låga lufthastigheter i hela rummet, och systemet bullrar minimalt trots stora mängder luft. Detta är viktigt eftersom höga lufthastigheter och buller kan äventyra lokalernas och utrustningens funktion.

Våra standardmaterial är godkända för renrum enligt ISO 14644-1 klass 4.

University of York - textildon KE Fibertec