Hoppa till huvudinnehållet!
arbete i bra luft

Vad är arbetsmiljö?

Kategori: Nyheter

I arbetsmiljö ingår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. Det är alltså många olika faktorer som kan påverkas för att få den optimala arbetsmiljön för att kunna prestera som bäst. 

Vad är fysisk arbetsmiljö? Den fysiska delen av arbetsmiljön inkluderar både luft, temperatur och ventilation, ljud, ljus, belastning på kroppen, säkerhet och ergonomi. Organisatoriska arbetsförhållanden är hur organisationen är uppbyggd och hur arbetsmiljön styrs och leds, samt hur miljön påverkas av kommunikation och delaktighet bland annat.
Social arbetsmiljö är de villkor för arbetet som inkluderar samarbete och socialt stöd från kollegor och chefer. De två sistnämnda delarna, organisatorisk och social arbetsmiljö hette tidigare psykosocial arbetsmiljö.

Hur kan jag påverka arbetsmiljön?

Den del som man enklast med handpåläggning kan påverka och justera är den fysiska arbetsmiljön. Detta eftersom det är den del som är lättast att se, många av de fysiska faktorerna kan man ta på och därmed anpassa.

Om en person t ex sitter illa vid sitt skrivbord så kanske det räcker med en ny skrivbordsstol. Eller om det är dålig luft på en arbetsplats och personalen blir trött, kanske får huvudvärk och har många sjukdagar, då kan man på ett enkelt sätt kontakta oss på Svante Lundbäck.

Vi tycker om att ge tips på hur våra textildon och textilkanaler kan påverka tilluft, drag, arbetsmiljön och därmed hur personalen mår. Om man har påverkat den fysiska arbetsmiljön positivt så har man kommit en bra bit på väg mot den optimala arbetsmiljön och man kan vara stolt över att ha personal som kan och orkar jobba effektivt och prestera på topp!