Hoppa till huvudinnehållet!

Stora Coop, Brunna Park

Kategori: Butiker, köpcentrum

I nybyggda Stora Coop i Brunna utanför Stockholm skulle 12000 liter luft per sekund fördelas jämnt i butiken. Beroende på driftfall skulle luften både kylas och värmas vilket innebär att den måste komma ned i värmefallet samtidigt som det inte får blir för höga lufthastigheter i vistelsezonen i kylfallet. Tack vare underhållsfria dyskanaler av textil där luften tillförs jämnt efter hela kanalernas längd uppnåddes detta. För att erhålla ett behagligt inomhusklimat i hela butiken användes 180 meter kanal av olika dimensioner i butiken.