Hoppa till huvudinnehållet!
göransson arena sandviken arenabygge

Arena med 10-årsjubileum

Kategori: Nyheter

2009 utformade och levererade vi i samarbete med KE Fibertec och Grontmij, luftdistributionssystemet till Sveriges största multiarena – Göransson Arena i Sandviken. I år fyller arenan 10 år! Vårt val av system föll på ett tätt textilmaterial – KE-DireJet® System-försett med dysor i olika dimensioner avsedda för riktningsbestämd inblåsning. Med en total byggnadsyta på 13 000 m2 är Göransson Arena unik i fråga om storlek, utformning och möjligheter.

Göransson Arena i Sandviken fyller 10 år i år. Arenan är försedd med textilkanaler från oss på Svante Lundbäck, och hittills har denna multiarena haft möjlighet att anordna både mindre och riktigt stora evenemang, både inom idrott, kultur och näringsliv. I Göranssons Arena kan både företag, idrottsföreningar och privatpersoner samlas på kickoffer, mässor, konserter m.m. Några av de största arrangemangen som anordnats här är Sandviks 150-årsjubileum, elitseriebandy, Euro Floorball Tour, konserter med Bryan Adams, Scorpions, 50 Cent och Lauren Hill. I Göransson Arena har hittills arrangerats en rad evenemang, och textilkanalerna har motsvarat förväntningarna.

 

Luftdistributionslösning med textilkanaler

I samarbete med Grontmij utarbetade Kyl och Ventilation Svante Lundbäck tillsammans med KE Fibertec, en luftdistributionslösning med textilkanaler. Utförandet blev kanaler tillverkade av helt tät textilväv försedd med dysor. Tre textilkanaler placerades ovanför läktarna längs med respektive långsida, och fyra kanaler placerades i två stråk ovanför ena kortsidan. Textilkanalerna är bokstavligt talat skräddarsydda för att passa in i arkitekturen. Kanalerna längs långsidorna är tillverkade i sektioner om ca 8 m försedda med knäckar som gradvis bryter textilkanalerna till stora bågar. Utöver full synbarhet över innerplan från läktarna, och tillsammans med vald gul kulör, ger textilkanalerna en visuell effekt som estetiskt smälter in i arenans kupolform.

De två yttersta kanalparen längs med respektive långsida hanterar läktarsektionen för 50-100% luftflöde, medan de två innersta kanalerna på vardera långsidan distribuerar luft till innerplanen vid evenemang som t.ex. mässor och konserter. Textilkanalerna är dimensionerade med olika dysdimensioner eftersom avstånden till vistel- sezonen varierar kraftigt. Mot läktarsektionerna har Ø24 mm-dysor valts, medan Ø48 mm-dysor, s.k. KE-DireJet® Vario System har valts för luftdistributionen mot innerplan.

 

Hur skapar man bra luft i en av Sveriges största multiarena?

I den här typen av lokaler ställs stora krav på luftdistributionen, då det handlar om varierande aktiviteter med individuella inneklimatbehov. Driftfallen omfattar allt från exempelvis sportevenemang på is, till konserter med kraftiga interna värmelaster. Dimensioneringsmässigt ligger utmaningen i att dirigera luften till rätt områden, och samtidigt säkerställa att luften når ner till vistelsezonen i både värme- och kylfall. Samtidigt ska dragkriterier för respektive driftfall beaktas och infrias. Detta kräver stor noggrannhet vid dimensionering samt erfordrar hög prestanda på produkterna.
Under projektets gång har stort fokus lagts på energioptimering. Våra textilkanaler är därför dimensionerade för att klara variabla flöden beroende på personlast. Vid mässor och konserter används kanalerna närmast innerplan, medan de yttersta kanalerna används vid t.ex. bandy. Då åskådarantalet varierar har textilkanalerna dimensionerats för variabla flöden mellan 50–100% över läktarsektionerna.

innertak luftdistrubition arena mässhall

KE-DireJet® Vario System i Göransson Arena under mässa. 
KE-DireJet® Vario-dysan är en nyutveckling inom textilbaserad ventilation. Utöver extremt lång kastlängd erbjuder den en rad fördelar då den är multijusterbar och möjliggör ändring av inblåsningsriktningen upp till 30° i valfri riktning i förhållande till dysans centrumlinje –även efter det att textilkanalerna är installerade.

Layouten av textilkanalerna säkrar en optimal och jämn luftfördelning.
1: driftfall vid t.ex. mässa/ utställning.
2: driftfall över läktare vid 100% luftflöde.
3: driftfall över läktare vid 50% luftflöde.