Hoppa till huvudinnehållet!

Badhus behöver inte bli ett dyrt nöje

Kategori: Nyheter

Många kommuner står i begrepp att ersätta sina gamla nedgångna badhus. Å ena sidan finns behovet av att kunna erbjuda simundervisning, rehab, träning/tävling och nöjesbad. Å andra sidan är de mycket energislukande och mycket kostsamma att driva. Det är inte alltid lönsamt i förhållande till beläggningen. Många mindre kommuner runt om i landet har redan idag stora ekonomiska utmaningar vilket gör det ännu svårare att kunna erbjuda ett badhus i kommunen. Att inte ha ett badhus går givetvis stick i stäv med målet att alla barn tidigt ska lära sig simma.

Kasta pengar i sjön eller i poolen?
Sverige är av tradition ett land där simkunnigheten bland såväl barn som vuxna är hög. Naturligtvis ska vi tillsammans jobba för att det ska förbli så. Då krävs det inte bara samarbeten över kommungränserna, ekonomiskt ansvarstagande av politiker och tjänstemän samt minskade politiska ambitioner om att sätta kommunen på kartan, t.ex. via stora äventyrsbad. Även behovet av att hitta energisnålare alternativ och kanske andra typer av lösningar är därför stor.

Utvecklingen inom byggområdet går dock ständigt framåt. Ett område som är på ordentlig frammarsch är luftdistributionens betydelse för våra badhus. Problemen med den här typen av anläggningar är att fukten i luften och kloret i vattnet påverkar människor och byggnader negativt om hanteringen inte är helt korrekt. Är det då möjligt att kontrollera dessa parametrar? Ja, men man måste våga tänka nytt och samtidigt ge sig i kast med vedertagna sanningar för installation av luftdistribution.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Simhall-2