Hoppa till huvudinnehållet!

Klara Gymnasium

Kategori: Nyheter

Frisk luft ger smartare hjärnor

Går man ut och ställer frågan om betydelsen av bra inomhusluft är nog de flesta överens om hur viktigt det är. Vi vet att vi behöver god ventilation som ger frisk och syrerik luft för att orka hålla fokus, prestera det vi ska på jobbet och känna oss någorlunda pigga framåt eftermiddagen. Vi vet också att bakterier får friare spelrum i dålig inomhusluft och att problem med astma och allergier ökar.

Men ofta förutsätter vi bara att ventilationen fungerar och ägnar inte så mycket tankekraft åt hur bra den är eller vilka miljömässiga spår den sätter. Och har du tänkt på hur luftkvaliteten påverkar våra hjärnor – om vi tar fram luppen och granskar vad som händer lite mer i detalj?

Forskningen idag visar att vi inte bara känner oss piggare och orkar bättre när vi får andas frisk luft utan att våra hjärnor fungerar otroligt mycket bättre – vi blir helt enkelt klipskare. I forskningsstudier där man har mätt koldioxidhalten i luften har man kunnat konstatera att stigande halter av koldioxid ger en direkt sämre kognitiv förmåga.

Att hantera problem och tänka strategiskt försämras drastiskt när man vistas i dåligt ventilerade lokaler. Med en god ventilation ökar istället dessa förmågor – vi blir smartare och höjer vår kapacitet att ta in ny information samt minnas denna. Det vill säga en direkt positiv inverkan på inlärningsförmågan.

Miljövänlig ventilation och mindre buller med textilkanaler på Klara Södra Gymnasium

Applicerar vi detta på skolmiljöer är det inte svårt att förstå varför elever ofta presterar sämre och blir trötta och ofokuserade under dagens gång. En välfungerande och för framtiden hållbar ventilationslösning är således oändligt viktigt i just skolmiljöer. På Klara Södra Gymnasium i Stockholm har man tagit fasta på detta och låtit installera våra textilkanaler i nio klassrum, matsal och personalrum. Man bedriver numera ett medvetet arbete med socialt engagemang och hållbar utveckling inom hela verksamheten, berättar Lotten Nimar, rektor på Klara Södra Gymnasium.

Det gäller allt ifrån att stödja och uppmuntra elevernas engagemang kring hållbarhetsarbetet till hur man inom verksamheten tänker kring stora frågor så som fastighet och uppvärmning. Man för en kontinuerlig dialog mellan Klara Gymnasiernas elva verksamheter, i syfte att minimera negativ påverkan på miljön genom aktiva och klimatsmarta val i dessa frågor.

På Klara Södra Gymnasium valde man halvrunda textilkanaler i det miljövänliga materialet GreenWeave, som bidrar till en sund och hållbar framtid samtidigt som man får textilkanalens många fördelar i form av såväl funktion som design. De är även diskreta och har en ljuddämpande effekt vilket är extremt viktigt i skolmiljön, framhåller Lotten Nimar.

GreenWeave

För oss är det självklart att arbeta med textilkanaler i materialet GreenWeave, vars förmåga att ge en jämn och dragfri fördelning av frisk luft är enastående. Detta leder till att det inte heller skapas så kallade döda zoner i rummet, där gammal luft samlas och blir stillastående. Textilkanalerna är dessutom både vackra och enkla att montera och sköta.

GreenWeave är certifierat enligt Cradle to Cradle, vilket för oss är ett givet val när det gäller skolmiljöer, i de utrymmen det är praktiskt lämpligt. Cradle to Cradle är ett miljömässigt hållbart koncept där produkten redan i utvecklingsstadiet designas med hänsyn till vår framtida miljö. Produkterna ska, efter att de har gjort sitt, kunna återcirkuleras – såväl i ett tekniskt perspektiv som i ett biologiskt. Fokus är att skapa positiva ekologiska avtryck.

Certifieringen är en garant för ansvar och hållbarhet hela vägen från ritbordet till färdig produkt och tillbaka – till förbrukad och återbrukad produkt. Det tycker vi känns bra!

Fakta:
Halvrunda textilkanaler i hybridutförande placerade i undertaksnischer i vardera ändar av klassrummen.
Antal klassrum: 9 st
Antal textilkanaler: 18 st, L=4,6–5,8 m
Luftflöde per klassrum: 260 l/s
Tryckfall: <50 Pa
Material: GreenWeave
I projektet installerades även textilkanaler i matsal och personalrum.Titta på ett urval av våra levererade projekt