Hoppa till huvudinnehållet!

Därför ska du välja dysdon som ventilationslösning

Kategori: Nyheter

Behöver du en ny ventilationslösning som både är effektiv och anpassningsbar? Då kan dysdon vara alternativet för dig. Dysdon kan monteras i flera utformningar och fungerar därför mycket bra till flera flera olika typer av lokaler. I större lokaler är det exempelvis mycket viktigt att se till att temperaturen är jämnt fördelad i lokalen och att ventilationslösningen fungerar året om. Installeras dyskanaler med dysdon får du en maximal luftfördelning i hela lokalen som fungerar med både uppvärmd och kyld luft.

Vad är dysdon?

Våra dysdoner är utformade på så vis att ett antal dysor som fördelar luft fästs på textilkanaler. Genom dysorna kastas luften ut effektivt och tack vare monteringen på textilkanalerna sprids luften ut jämnt i rummet. Beroende på rummets utformning och förutsättningar kan dysornas montering på de olika textilkanalerna variera. Monteras färre dysor med större avstånd mellan varandra på textilkanalen bildas en så kallad “diffus inblåsning” som ger en mer dynamisk strömningsbild i lokalen utan att tillföra obehagliga drag. Denna typ av lösning är att föredra i lokaler som har lite högre komfortkrav där människor ska vistas.

Har man fler dysor som sitter tätare monterade på textilkanalen talar man om “riktningsbestämd inblåsning”. Denna lösning är mycket smidig och utförs ofta i större lokaler med höga tak, exempelvis lagerlokaler. Då trycks uppvärmd eller kyld luft effektivt ner från taket. En stor fördel med våra textilbaserade dysdon är enkelheten i monteringen. Många traditionella ventilationslösningar är ofta mycket tunga att installera på högre höjder – men tack vare dyskanalernas utformning i textil är de inte så tunga. Vilket gör att dyskanalerna blir mycket lättare att installera på högre höjder. Detta är mycket gynnsamt om du vill ha en lösning med stora kanaldimensioner på hög höjd.

Bra ventilation till större lokaler

Tack vare sin enkla monteringslösning och goda anpassning till lokaler med högt tak är dysdon utmärkta ventilationslösningar för lagerlokaler och sporthallar. Svante Lundbäck har tidigare monterat dyskanaler i större lagerlokaler med mycket gott resultat. Klicka här för att läsa ett exempel på ett väl utfört arbete där vi monterade dyskanaler i Chemcos lager på Irland. Kemikalierna som lagrades i deras lagerlokal krävde ett särskilt inomhusklimat med ett speciellt temperaturområde. Våra dyskanaler installerades effektivt i taket på lagret och resultatet blev en ordentligt genomvädrad lokal med en jämn temperaturnivå. Detta är bara ett av flera exempel på lyckade arbeten som vi på Svante Lundbäck har utfört. Här kan du se fler referenser från våra arbeten. Vi har monterat ett flertal textilkanaler med dysdon i lokaler med höga tak såsom simhallar, lagerlokaler, mässhallar, lokaler och konsertlokaler. Våra dyskanaler kan självklart även monteras i lokaler med lägre tak.

Se fler tidigare projekt

5 fördelar med dysdon som ventilationslösning

Att välja dysdon som ventilationslösning innebär en hållbar investering i lokalens inneklimat. Tack vare sin enkla montering på en textilkanal är dysdon lätta att anpassa efter lokalens förutsättningar vilket även leder till att de blir diskreta i både utformning och ljudnivå. Eftersom dysorna är monterade på textilkanaler går det att anpassa färgen efter lokalens nyanser för en stilren ventilationslösning. Nedan har vi listat ytterligare några fördelar med våra dysdon:    

Här kommer 5 fördelar med våra dysdon:

  • Dysdon är perfekta för att trycka ner både uppvärmd och kyld luft från höga höjder
  • Ger möjlighet att skapa riktningsbestämd ventilation där man kan styra luften dit man vill ha den
  • Det finns flera olika dysmodeller att välja mellan beroende på hur långa sträckor man vill nå med luften
  • Dyskanaler ger extremt bra luftfördelning och omblandning i lokalen då luften tillförs med många dysor per meter och i hela textilkanalens längd
  • Mycket enkla att transportera och montera tack vare sin utformning i textil.

Vill du se till att din lokal har ett bra inomhusklimat? Eller vill du upptäcka en energismart lösning som är enkel att montera? Vi på Svante Lundbäck har stor erfarenhet av ventilation. Vi erbjuder ett flertal ventilationslösningar som är praktiskt utformade och passar till flera sorters lokaler med olika behov. Du är varmt välkommen att kontakta oss så tar vi reda på hur vi kan hjälpa just dig med ventilation av din lokal.

Kontakta oss