Hoppa till huvudinnehållet!
textilkanaler-i-lager

Textilkanaler för luftdistribution i lager – Del 1

Kategori: Nyheter

Hur skapar man en effektiv luftfördelning i lagerlokaler? I takt med en kraftigt växande näthandel ökar också efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter. Komplexiteten i luftdistributionen i den här typen av byggnader varierar. Dels beroende på vilka klimatkrav som ställs och dels fastighetens fysiska förutsättningar. Oavsett komplexitet så har vi lösningarna med KE Fibertecs textila dyskanaler för högeffektiv omblandade ventilation.
I några kommande nyhetsbrev berättar vi om textilkanalslösningar i lagerbyggnader där vi belyser klimatmässiga möjligheter, referensfall samt installationstekniska fördelar.

Våra dyskanaler för omblandande ventilation kännetecknas av en extremt bra luftfördelning. Där kastas luften ut med hög hastighet via perforeringsmönster eller dysor. Med dysor uppnås långa kastlängder vilka möjliggör uppvärmning (och/eller kylning) från högt placerad tilluft, i t.ex. lagerlokaler eller andra höga byggnader. Då dysorna är fördelade jämt längs med hela kanalens längd sätts stora volymer omkringliggande luft i rörelse. På så sätt fås en mycket bra omblandning och därmed små temperaturdifferenser i lokalen.

CFD simulering påvisar effektiv omblandning

Ett bevis på våra textilkanalers goda tekniska egenskaper fick vi i samband med att KE Fibertec levererade dyskanaler till ett höglager hos Chemco, Irland. Utmaningen var att skapa ett jämt klimat i hela lagret eftersom kemikalierna som lagras där måste hållas inom ett snävt temperaturområde. I de CFD-simuleringar som gjordes syns tydligt hur luften ovanför textilkanalerna sugs ner mot luftströmmen från dysorna. Därmed undviks den värmekudde som ofta bildas just under taket och som är vanlig i konventionella system där luften tillförs mer punktvis.
Den homogena luftströmmen trycksätter gångarna vilket gör att luft drivs in mot produkterna i pallställagen och vidare upp mot taket där den återcirkuleras.

I höglagret finns 10 temperatursensorer utplacerade. De visar en differens på endast 0,5ºC och bevisar att lagret är ordentligt genomventilerat i praktiken.

Den jämna luftfördelningen kommer inte bara de lagrade produkterna till godo. Det bidrar också till energibesparingar, i synnerhet när anläggningen jobbar hårt för att upprätthålla en förinställd temperatur i antingen värme- eller kylfall.

CFD-simulering som visar luftströmning och lufthastigheter i ett snitt från höglager, Chemco Irland.

Dyslösningar för många olika behov

Vid dimensionering av textila dysdon väljs antal och längder så att vi kan uppfylla de klimatkrav som ställs. I fallet Chemco placerades dyskanalerna rakt ovanför gångarna mellan pallställagen. All luft tillfördes via Ø24 mm-dysor. Dysor kan också levereras diameter. 12, 18, 24, 48 (vridbar 360º) eller 60 mm. Ju större dysa desto längre kastlängd.

Denna mångfald av dysor samt det faktum att de placeras individuellt i varje projekt som vi levererar, gör att flexibiliteten för våra dyskanaler är stor. De kan med fördel installeras till alla typer av höga lokaler såsom sporthallar, mässhallar, butiker, industrihallar etc., men självklart även lokaler med lägre takhöjd.

textilkanaler-i-lager

Textilkanaler med dysor riktade rakt ner mellan pallställagen hos Chemco Irland.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig med luftdistributionen i din lokal. Kika gärna in på våra andra referenser för inspiration och hör av dig till oss om du har funderingar. Vi hjälper gärna dig till ett bättre inomhusklimat!

Läs Del 2 och Del 3 i våra temaserie.