Hoppa till huvudinnehållet!

Så minskar du dina ekologiska fotavtryck

Kategori: Nyheter

Dagens varumärkesstyrda ungdomar är de mest välutbildade och beresta någonsin. De är överlägset bäst orienterade i språk, ny teknik och är enastående vad gäller sociala medier samt nya sätt att kommunicera. Med världen som arena är de individualister – dock med ett stort samhällsengagemang.

Enligt Harvardprofessorn Robert G Eccles är företag med bra hållbarhetsarbete lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare än sina jämlikar. Det rimmar väl med vad ungdomar idag förväntar sig; hårt värderingsstyrda företag som jobbar seriöst och etiskt med hållbarhet. Nykläckta och kommande beslutsfattare vill alltså ha något mer och annat än bara pengar. Det är glädjande och ligger väl i linje med Svante Lundbäcks EPD-fokus och de Cradle to Cradle-certifierade produkter vi erbjuder (mer om det nedan).

Ett samhälle med stora utmaningar – gör något!

Miljonprogrammets renoveringsbehov. Bostadsbrist. Snedvriden konkurrens. Avsaknad av samsyn mellan inblandade parter. Så har det sett ut. Men drivkraften att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer växer sig allt starkare. Idag görs många bra saker för att främja utvecklingen men ännu mer måste till. Utmaningen är enorm.

Alla kan givetvis inte göra allt, men alla kan göra något. Det pågår flera initiativ med fokus på hållbarhet. På klimatkonferensen COP21 i Paris planeras utveckling och förbättring på en global nivå. Det är bra, samtidigt som det är på lokal nivå som vi får det att hända. Här och nu. Stockholms stad har tagit fram en handlingsplan med fokus på förnybar energi, mindre miljöpåverkan och att minimera fastigheternas resursanvändning.

En viktig pusselbit i arbetet med att minska byggnaders klimatpåverkan är att i ett tidigt stadium fokusera på rätt byggmaterial. Det gör redan flera parter inom byggbranschen idag, bl.a. genom en storsatsning på EPD (Environmental Product Declaration), vilket är ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Totalt finns mer än 500 deklarationer i systemet. Det är imponerande. Vi på Svante Lundbäck gläder oss åt att vår partner KE Fibertec är första producent i världen med att skaffa denna miljömärkning inom textilbaserad ventilation. Vi har även produkter som har fått högsta betyg och hamnar i klassen ”rekommenderas” hos Byggvarubedömningen (BVD).

En annan betydelsefull pusselbit med fokus på hållbarhet är vårt arbete med Cradle to Cradle-certifierade produkter. C2C handlar om att samhälls- och produktutveckling har mycket att vinna på att efterlikna ett ekologiskt system där energi och material brukas effektivt som en del i ett ständigt kretslopp istället för att förbrukas och generera avfall. Vi återkommer med en separat artikel i ämnet längre fram.

Tips till dig som vill arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor

Se till att arbetet är fullt integrerat i din organisations kärnverksamhet. Koncentrera även dina insatser där de har störst påverkan. Då får du fördelar vad gäller effektiviseringar, kostnadsbesparingar och inte minst ett försprång på marknaden. Det är också fantastiskt kul att vara del av en arbetsgrupp där hållbarhet och framtid premieras. Det smittar av sig. Vi hoppas att du känner likadant!

footprint_redigerad