Hoppa till huvudinnehållet!

101% smartare med ett bra inneklimat

Kategori: Nyheter

(Läs undersökningen)

En ny studie från Harvard University, USA, visar att vi blir smartare av bra inomhusluft. Du kanske har hört talas om den eller läst studien? Undersökningen har kommenterats i många kanaler senaste tiden. Britta Permats från Svensk Ventilation använde rapporten som huvudämne i sin presentation ”Bra luft gör dig smartare – viktigt vid energismart renovering” på inneklimatscenen under Nordbyggmässan.

Att en dålig inomhusmiljö påverkar oss negativt är sedan länge känt. Vi är medvetna om det, men vi kanske inte reflekterar över vad det faktiskt innebär i reella tal. I Harvard-rapporten presenteras hur en försöksgrupps intellektuella nivåer kraftigt varierar vid vistelse i tre olika innemiljöer (Konventionell, Grön och Grön+). I miljön Grön+, med de högsta luftflödena och med de lägsta luftföroreningarna, uppmättes 101% bättre resultat jämfört med miljön Konventionell. Etthundraen procent. Smaka på den!

Vad innebär det här för oss som jobbar med inneklimat? Hur ska vi förhålla oss till dessa nya fakta och hur kan vi använda dem i vår vardag? Så här tänker vi:

För det första: Vi ska känna oss stolta över vår bransch och det vi jobbar med. Att resultatet av vårt arbete rätt utfört leder till att människor mår bra, blir smartare och förhoppningsvis fattar klokare beslut är ju helt fantastiskt.

För det andra: Sprid budskapet till människor utanför branschen. Berätta för vänner och bekanta. Kanske är de intresserade av att göra egna klimatmätningar på sina respektive arbetsplatser? Ge tips om vad och hur man ska mäta samt var man kan hyra eller köpa mätutrustning.

För det tredje: Lyft fram inneklimatet som en kraftfull konkurrensparameter. Harvard-studiens resultat är så påfallande tydligt vad gäller inomhusmiljöns betydelse för människors effektivitet. För vilket företag vill inte ha en organisation som är 101% smartare?

Så tänker vi.

Owl