Hoppa till huvudinnehållet!

Ventilationslösning i K-märkta Browallshof, Stockholm

Kategori: Referenser

När ventilation skulle installeras på den anrika restaurangen Browallshof i Stockholm, stod man inför det faktum att byggnaden är K-märkt och därmed fick inga större ingrepp göras. Man behövde således finna en lösning som tar hänsyn till interiören, är dragfri och inte stör den lugna komfortmiljön som råder.

Med våra textila ventilationskanaler finns alla möjligheter att finna lösningar som motsvarar kraven i känsliga miljöer som denna. Såväl färg och design som funktion kan anpassas till sitt ändamål så att hela ventilationslösningen smälter in i interiören på ett naturligt sätt.

Ventilation med minimala ingrepp på K-märkt byggnad

Valet föll på diskreta kvartsrunda textilkanaler som placerades i takvinklarna. På så vis minimerades ingreppen i miljön och textilkanalerna stör inte helhetsintrycket av lokalerna. Här var det viktigt att undvika att kall luft rasar ned på gästerna som sitter under textildonen. Därför har kanalerna försetts med perforerade hål närmast taket, vilka effektivt för med sig luftflödet som tillförs genom textilmaterialet. Här skapas snabb omblandning av luft runt textildonet och resultatet blir en jämn luftfördelning då perforeringen kastar iväg en stor del av luften längre in i lokalen.