Hoppa till huvudinnehållet!
textilkanal lager

Textilkanaler för luftdistribution i lager – Del 3

Kategori: Nyheter

Installation av ventilation i lager- och logistikbyggnader innebär många gånger montage av tunga kanaler på höga höjder. Slitsamma arbeten som om de inte utförs på rätt sätt och med rätt hjälpmedel i förlängningen kan ge långvariga förslitningsskador. I denna den tredje och sista delen om textila dyskanaler i lager fokuserar vi på den installationstekniska biten och hur vi kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Med textilkanaler sparar man in många ”installationskilon”, men också installationstid eftersom montaget är enkelt oavsett dimension. Att arbetsställningen påverkar slitaget på kroppen vid tunga lyft är för de flesta en självklarhet. Men tidspress, besvärlig åtkomst i trånga utrymmen eller på hög höjd från någon form av lyftanordning, är exempel på faktorer som gör att riskerna ofta ignoreras i verkligheten.

Arbetsmiljöverket skriver att manuella lyft av bördor som väger mer än 25 kg ska normalt inte förekomma. Ett enstaka lyft på 25 kg kan göras förutsatt att bördan hålls nära kroppen och arbetsställningen är bra. I dagligt arbete om lyften blir fler, anses det olämpligt att hantera bördor tyngre än 15 kg i fall de inte kan hållas nära kroppen. I relation till ovanstående rekommendationer hamnar hantering av textilkanaler med god marginal inom området för vad som anses lämpligt. Exempelvis väger en Ø800 mm- dysförsedd textilkanal inkl. dubbla skenor och montagebågar typiskt runt 2 kg/m kanal. För att underlätta hanteringen sektioneras dyskanalerna med hjälp av dragkedjor per ca 5 m. En sådan sektion väger omkring 6 kg vilket är den tyngsta enskilda komponenten som behöver hanteras manuellt i installationen.


”textilkanal
Dysförsedd textilkanal monterad i dubbel skena med DualArch montagebågar. Här syns också att kanalen är sektionerad och kan delas genom att öppna de dragkedjor som ligger dolda under skarvarna.

Montage av textilkanaler

Montaget i sig är både skonsamt och snabbt. Montagebågarna (s.k. DualArch) har en färdig gängtapp i toppen från vilka bågarna pendlas med ett avstånd på ca 2 m. Skenorna är färdigkapade vid leverans och anpassade till dysdonets längd. De klickas fast i montagebågarna och skarvas med skarvstycken och skärande skruv. Slutligen dras dyskanalen ut i skenornas spår. Med fördel används SafeSliders, en sorts glidsko som sitter monterad längs med textilkanalen. SafeSlidern löper extremt lätt i skenorna och gör det möjligt för en person att ensam hantera montaget på ett effektivt sätt. Med den här typen av textilkanalsinstallation uppnår man en viktbesparing på upp mot 90% jämfört med traditionella utföranden. En besparing som även är till stor fördel för belastningen på byggnadskonstruktionen samt i transporthänseende.

”Med manuell hantering menar vi att lyfta eller bära en börda, att skjuta eller dra ett föremål. Det krävs kraft för att utföra arbetet, och om kraften som krävs blir för stor för någon av kroppens delar som muskler, senor eller leder kan det uppstå skador. Ländryggsbesvär är vanliga, men även besvär i skuldror och axlar kan uppstå vid manuell hantering.”

(källa: Arbetsmiljöverket www.av.se)

Läs också Del 1 och Del 2 i vår temaserie om bättre luftdistribution i lager. Eller kontakta oss om du har fågor.