Hoppa till huvudinnehållet!
Löfbergs höglager Välsviken Karlstad

Textilkanaler för luftdistribution i lager – Del 2

Kategori: Nyheter

Dags för tema nr. 2 om luftdistribution i lagerlokaler. Den här gången berättar vi om utformningen av luftdistributionen i Löfbergs höglager i Karlstad. Vårt uppdrag gick ut på att fördela kraftigt övertempererad luft utan att snabba temperatursvängningar uppstår i denna helautomatiserade 28,5 m höga och nästan 100 m långa byggnad. Installationsutrymmet var dessutom begränsat eftersom maximal lagringskapacitet önskades.
Lösningen blev en jämn luftfördelning via textila dyskanaler placerade under pallställagen vid golv – ett i ventilationssammanhang upp och nedvänt utförande som bygger på en installation från 1990-talet hos A/S Vinmonopolet i Norge.

2016 invigde Löfbergs ett nytt höglager i Välsviken i Karlstad, en investering på cirka 100 miljoner kronor som gjordes som ett led i att möjliggöra företagets fortsatta expansion med Karlstad som bas. Lagret var det första i Sverige att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Här lagras bl.a. kaffe, te och koffeinvatten men också produkter för marknad, t.ex. kaffekoppar. Härifrån skickas produkterna direkt ut till alla marknader inklusive den svenska. I dagsläget levererar Löfbergs kaffe till ett tiotal marknader med fokus på Europa och Kanada. Fyra av tio koppar kaffe säljs utanför Sverige.

Löfbergs höglager Välsviken Karlstad
Löfbergs höglager Välsviken Karlstad med kringliggande byggnader. Foto Tommy Andersson

Luftdistribution till nytta för produkter och konstruktion

KVE-konsult i Karlstad som gjorde ramhandlingen för VVS, kontaktade Svante Lundbäck för att i första hand dimensionera textila dysdon till de lägre byggnader med manuellt lager och plockstationer som också ingick i projektet. Eftersom vi hade tidigare erfarenheter av höglager presenterades också en lösning för den delen. Principen har tidigare använts hos A/S Vinmonopolet i Norge, och den går ut på att lägga dyskanaler under pallställagen vid golv. På så sätt kan lagringskapaciteten utnyttjas maximalt upp mot tak och man undviker tunga tidskrävande montage på hög höjd. En annan fördel i detta fall är att man slipper bekymra sig för problematiken att trycka ner kraftigt uppvärmd luft. Man fördelar i stället luften jämt över hela golvytan och låter termiken (tillsammans med frånluften som är placerad i ena hörnet i tak) göra jobbet.
I Löfbergs fall handlade inte luftdistributionen bara om att hålla produkterna inom rätt temperaturområde. Jan Möttönen, teknisk chef på Löfbergs berättar:
-Vi har värme i lagret men ingen kyla. Rumstemperaturen är inställd på 16 ºC. Dels har vi produkter som helst inte ska lagras över 24 ºC, men sedan handlar det också om att ställagen är så höga att högre temperaturer och snabba svängningar har inverkan på stålets expansion och detta kan ha en negativ effekt på automationen. Ställaget är även den bärande konstruktionen i höglagret och tak och väggar sitter monterat på det.

Vinmonopolet Norge textilkanaler blåa
Förlagan A/S Vinmonopolet Norge med textilkanaler (blåa) placerade under ställagen. I Löfbergs helautomatiserade höglager finns ingen belysning och lyftarna kör 24 h om dygnet. Här är kanaldimensionen max Ø400. Då kan lagringsutrymmet utnyttjas nästan hela vägen från golv upp till tak.

Efter några års drift kan man konstatera att funktionen har varit tillfredsställande och svarat upp mot de önskemål Löfbergs hade i projekteringsfasen.
– Vi har haft utetemperaturer ner mot -25 ºC grader under någon dag och det har fungerat utmärkt. Förra sommaren var även ett bra test åt andra hållet och vi hade inte temperaturer över +24 ºC inomhus. Vi har fått en tyst och dragfri miljö med jämn temperaturfördelning som fungerar alldeles utmärkt. Placeringen av dyskanalerna gjorde också att vi inte förlorade några pallplatser utan kunde nyttja naturliga döda utrymmen till ventilation, avslutar Jan Möttönen.
Fakta Löfbergs höglager:
Dimension 91x22x28,5 m (längd x bredd x höjd)
Pallplatser: 13104 st fördelade på tre krangångar
Vikt ställage: 550 ton
Lagring kaffe: 3900 ton beroende på fyllningsgrad
Omsättning: 100 pallar in/ut per timme
Fakta installerade textilkanaler:
6 st 85 m långa KE-DireJet textila dyskanaler (höglager)
Montage: Dubbel-/enkel Safetrackskena
Totalt luftflöde: 5,8 m3/s
Tilluftstemperatur (max): 27 ºC

I projektet levererades ytterligare 120 m KE-DireJet dyskanaler till kringliggande manuellt lager och plockstationer.

Läs också Del 1 och Del 3 i vår temaserie.